Swedish

Hur Felsöker Jag Windows XP-återställning Till Som Ny?

Om du har problem med din PC, kommer detta lättanvända reparationsverktyg att lösa alla dessa problem på nolltid!

Under den senaste veckan har några som använder våra användare stött på ett hyllat fel när de återställer Windows XP på vägen till “som ny”. Detta problem kan uppstå av flera anledningar. Vi kommer att granska dem nu.Starta båda våra datorer lika mycket.Håll ned F8-tangenten.Under Avancerade startalternativ väljer du Reparera din dator.Tryck enter.Välj ditt tangentbords engelska språk och klicka på Nästa.Om du uppmanas, logga in med ett officiellt konto.Under Systemåterställningsalternativ letar du efter Systemåterställning per startreparation (om tillgängligt).

Om du återställer alla typer av Windows XP-datorer med vanliga kommandon i rätt tid eliminerar du behovet av att starta från en full CD eller möjligen en diskett. För att använda den här kommandoraden “Återställ ingen” behöver du som ett sätt att komma åt den när du startar i testat läge, och sedan erbjuda ett starkt installationsprogram på din Windows XP-CD. Efter att återställningen av produktionsenheten är klar kan den aktuella datorn rengöras från föråldrade filer och lämnas med en helt ren installation av Windows XP-komponenter.

Starta om din bärbara eller stationära dator p . c . och tryck på F8 när den mobila datorn börjar ansluta. Du bör analysera avsnittet Windows Advanced Options Menu. Om Windows startar istället, starta om försök igen. Om, efter flera ansträngningar, ingenting fungerar för dig, gå igenom din dator och Windows. När du faktiskt startar om Windows kan projektionsskärmen för avancerade alternativ visas automatiskt.

Använd dina mest älskade markörtangenter för att gå in i säkert flytläge med hjälp av kommandotolken, åtföljd av att trycka på Enter. Windows öppnar gränssnittet för inflytande.

Sätt in installations-CD:n för Windows XP i din personliga dator och byt CD-skiva genom att knappa in “d:” (inga citattecken här eller bara någonstans) och trycka på “Enter”. Byt ut “d:” bredvid den faktiska enhetsbeteckningen som bara används på din CD-enhet om den är annorlunda.

Skriv “cd i386” och tryck på “Retur” för att justera destinationsmappen för installations-CD:n.

Skriv och “winnt”, tryck sedan på “Enter” för att starta installationsprogrammet.

Skriv “d:i3896” och tryck på “Retur” varje gång Windows uppmanar dig att ange platsen för installationsfilerna. Byt ut “d:” med CD-enhetsbeteckningen om det är flera. Windows kopierar installationsfilerna som produceras av varje CD till din hårda pump. Detta är en absolut process som ofta kan ta flera timmar eller mycket mer beroende på hur upptagen din dators hårdvara är.

Tryck på Retur för att starta om hela datorn efter att stegfilen definitivt är klar.

Tryck också på Retur när just det här installationsprogrammet fortsätter och frågar om du vill återställa Windows XP.

Tryck på “Enter” för att slutligen välja den primära partitionen för installation av Windows XP.

Välj “NTFS” som din filmetod om du av någon anledning skapar inte vill använda ditt väletablerade “FAT32”-filsystem.

Tryck på l-tangenten för att formatera enheten. Windows tar bort de flesta posterna från enheten och börjar planera XP. När det finns exklusiva element kommer datorn att starta om sig själv.

Mycket mycket mer, följ alla installationsinstruktioner och ge detaljer som din region, mun och därmed nätverksinställningar. Tryck på “Slutför” vid typen av slutet av installationen. Windows startar om och visar vår egen startskärm.

Ange din identitet och klicka på Nästa för att börja använda Windows XP.

integritetspolicyHow Do I Troubleshoot Windows XP Restore To Like New?
Hoe Los Ik Het Herstel Van Windows XP Naar Als Nieuw Op?
Как устранить неполадки при восстановлении Windows XP до состояния нового?
Jak Rozwiązywać Problemy Z Przywracaniem Systemu Windows XP Do Nowego Wyglądu?
Como Faço Para Solucionar Problemas De Restauração Do Windows XP Como Novo?
Come Posso Risolvere Il Ripristino Di Windows XP Come Nuovo?
¿Cómo Soluciono Los Problemas De Restauración De Windows XP Como Nuevo?
Wie Behebe Ich Probleme Bei Der Wiederherstellung Von Windows XP Auf „wie Neu“?
Comment Puis-je Dépanner La Restauration De Windows XP Comme Neuf ?

You may also like